Seria wydawnicza Dzieła Profesora Marka J. Siemka

Marcin Poręba „Wstęp do Dzieł Profesora Marka J. Siemka”

Tom 1. Marek J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, red. naukowa Marcin Pańków, wstęp Marcin Poręba (Warszawa: WUW, 2017; wyd. 2.) – planowany termin publikacji: czerwiec 2017

Tom 2. Marek J. Siemek, Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera, red. naukowa Marcin Pańków, wstęp Bartosz Działoszyński (Warszawa: WUW, 2017) – planowany termin publikacji: lipiec 2017

Tom 3. Marek J. Siemek, Fichte i myśl transcendentalna, red. naukowa Bartosz Działoszyński, wstęp Jakub Kloc-Konkołowicz (Warszawa: WUW, 2017) – planowany termin publikacji: IV kwartał 2017

Tom 4. Marek J. Siemek, Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, red. naukowa i wstęp Marcin Pańków (Warszawa: WUW, 2017; wyd. 2.) – planowany termin publikacji: I kwartał 2018

Tom 5. Marek J. Siemek, W kręgu filozofów, red. naukowa i wstęp Mateusz Falkowski (Warszawa: WUW, 2018; wyd. 2.) – planowany termin publikacji: I kwartał 2018

Tom 6. (w przygotowaniu)

Tom 7. (w przygotowaniu)

Tom 8. (w przygotowaniu)