Augustyn – wątpienie i wiara

 

Audycja poświęcona osobie i myśli ostatniego filozofa starożytności – Augustynowi. Zawiera: – felieton wstępny [Legowicz, 0.16-1.06] – dyskusja w studiu zaproszonych gości Andrzeja Kasi, Marka Siemka i Andrzeja Mencwela: istota i sens filozofii Augustyna; elementy żywe; dydaktyzm i psychologia; Augustyn jako pierwszy filozof chrześcijański. W trakcie dyskusji wykorzystano fragmenty tekstów: – Wyznania, Augustyn z Hippony, przekład Jan Czuj [Duriasz, 2.10-3.08] Wielki jesteś Panie i bardzo chwalebny… – Wyznania, Augustyn z Hippony, przekład Jan Czuj [Duriasz, 4.34-5.48] Najpierw zaś chciałeś mi okazać… – Wyznania, Augustyn z Hippony, przekład Jan Czuj [Duriasz, 7.30-9.56] I ja z pogan przybyłem do ciebie… – Solilokwia. Księga Druga (Dialog rozumu z Augustynem), Augustyn z Hippony, przekład Anna Świderkówna [Meres, Duriasz, 11.47-12.22] Człowieku który chcesz poznać… – Dialog pomiędzy Augustynem, Trycjecjuszem, Alipiuszem i Licencjuszem, ? [Duriasz, Machalica, Mrożewski, Meres, 14.59-18.48] Czy wątpicie, że powinniśmy znać prawdę… .

Autor audycji: Wiktor Legowicz

Nagranie: 1975.05.24
Emisja: 1975.08.28

Polskie Radio SA