Cywilizacja i moralność

 

Audycja poświęcona filozoficznym poglądom Jean-Jacquesa Rousseau na cywilizację i moralność oraz ich wzajemnym relacjom: 1. dyskusja Marka Siemka i Andrzeja Kasi, historyków filozofii [0.12-0.56, 6.51-8.45, 11.54-16.51, 18.51-21.00, 21.48-26.41]: – czy zachodzi zgodność między rozwojem cywilizacji a moralnością – poglądy Rouseau na dobro i zło, na naturę ludzką, na rozwój cywilizacji – pojęcia moralne jako wytwór społeczny i kulturowy – spojrzenie Woltera na filozofię Jean-Jacquesa Rouseau – granice odpowiedzialności moralnej uczonego 2. wypowiedź Wiktora Legowicza na temat drogi życia filozofa z Genewy i jego dzieł [0.56-2.07] 3. fragmenty tekstów: – Rozprawa o naukach i sztukach, Jean-Jacques Rousseau, przekład brak danych [Machalica, 2.08-2.50] Czymże jest sława? Otóż i to dzieło nieszczęsne…bardziej niesłuszną – Rozprawa o naukach i sztukach, Jean-Jacques Rousseau, przekład brak danych [Machalica, 2.55-6.47] Czy odrodzenie nauk i sztuk przyczyniło się…w orszaku, tak świetnym – Rozprawa o naukach i sztukach, Jean-Jacques Rousseau, przekład brak danych [Machalica, 8.45-11.49] Jedynie nadużycie naszych zdolności…a wszystko będzie dobre – Rozprawa o naukach i sztukach, Jean-Jacques Rousseau, przekład brak danych [Machalica, 16.52-18.46] Gdy ludzie w miarę rozwoju…ta zgodność – z pism Jean Lacroix, przekład brak danych [Duriasz, 21.01-21.47] Twierdzenie, iż istnieje postęp moralny…oraz wolny.

Autor audycji: Wiktor Legowicz

Nagranie: 1974.05.14
Emisja: 1974.05.16

Polskie Radio SA