Filozofia i naród

 

Rozmowa historyka filozofii Marka Siemka z filozofami Jerzym Ładyką i Adamem Sikorą temat fenomenu filozofii narodowej powiązanej ze specyficznymi wartościami narodu polskiego: – źródła „filozofii narodowej”, jej zasięg i najważniejsze treści – nawiązanie polskich dzieł filozoficznych do problematyki ogólnoeuropejskiej – wpływ myśli Georga Wilhelma Friedricha Hegla na sposób filozofowania – specyfika polskiej filozofii narodowej, jej mesjaniczność – syntetyczność polskiej filozofii – pojęcie czynu w filozofii narodowej.

Autor audycji: Marek Siemek

Nagranie: 1967.01.18
Emisja: 1967.01.24

Polskie Radio SA