Ludwig Feuerbach – samotnik z Bruckbergu (1)

 

Pierwsza część audycji poświęconej postaci niemieckiego filozofa Ludwiga Feuerbacha. Zawiera 1. rozmowę Ewy Stockiej-Kalinowskiej z profesorem Markiem Siemkiem: [0.26-6.53; 8.04-11.26; 13.40-16.59; 18.32-23.25; 25.19-28.28] – przedstawiciel klasycznej filozofii niemieckiej – praca Fryderyka Engelsa „Ludwig Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej” – kryzys niemieckiego idealizmu – pochodzenie, rodzina – studia, działalność akademicka – pierwsze prace – zamieszkanie w prowincjonalnym Bruckbergu – związki z Heglem – zarzut spekulatywnego idealizmu – krytyka religii – książka „O istocie chrześcijaństwa” – spadkobiercy feurbachowskiej krytyki religii – religia jako istota społecznego zła – rozważania dotyczące powstania Boga i człowieka – utożsamianie Boga z istotą ludzką 2. Teksty: – Tymczasowe tezy do reformy filozofii [fragment], Ludwig Feuerbach, przekład Krystyna Krzemieniowa i Mirosław Skwieciński [Knothe, 6.53-8.04] Filozofia tożsamości…jest istotą boską – Przyczynek do krytyki filozofii Hegla [fragment], Ludwig Feuerbach, przekład Krystyna Krzemieniowa i Mirosław Skwieciński [Knothe, 11.26-13.25] Hegel od prapoczątków swego filozofowania…w filozofii przyrody – O istocie chrześcijaństwa [fragment], Ludwig Feuerbach, przekład Krystyna Krzemieniowa i Mirosław Skwieciński [Knothe, 16.59-18.17] religia łączy ze swoimi naukami…lecz uczucia – Myśli o śmierci i nieśmiertelności [fragment], Ludwig Feuerbach, przekład Krystyna Krzemieniowa i Mirosław Skwieciński [Knothe, 23.25-25.04] Bóg jest miłością…jest wyłącznie miłością. Całość ilustrowana muzyką.

Autor audycji: Witold Malesa

Nagranie: 2005.03.01
Emisja: 2005.03.02

Polskie Radio SA