Metamorfozy diabła

 

Audycja poświęcona metamorfozom i przeobrażeniom diabła na przestrzeni rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. Zawiera: 1. rozmowę z udziałem filozofa Andrzeja Kasi i historyka filozofii Marka Siemka [0.15-1.40, 2.37-2.47, 5.18-8.02, 9.40-9.49, 11.16-12.34, 17.45-19.30, 24.37-26.11]: – wizerunek diabła w utworach średniowiecznych pisarzy – niewyczerpalność pociągu natury ludzkiej do zła – obraz grzechu pierworodnego jako pierwszego aktu nieposłuszeństwa – zmiana funkcji diabła – słynne diabły w literaturze 2. fragmenty tekstów: – Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, Torquato Tasso, przekład Piotr Kochanowski [Dąbrowski, 1.45-2.31] Oczy miał wściekłe, wzrok by u komety…plugawe otręby – Boska komedia, Pieśń VI, Dante Alighieri, przekład Alina Świderska [Machalica, 2.48-5.17] Kiedy przytomność wróci, co zniknęła wobec niedoli…aż zgłuchnąć rady by dusze nieprawe – Stan nieważkości, Andrzej Kuśniewicz [Gliński, 8.03-9.39] Wedle świadectwa ministra luterańskiego ze wsi Schmolsin…mimo że chroma na jedną nogę – Stan nieważkości, Andrzej Kuśniewicz [Gliński, 9.49-11.15] Inne były, pamiętam, nasze kresowe, ruskie diabły…cały wiek dziewiętnasty miałem za sobą – Faust, Johann Wolfgang von Goethe, przekład Feliks Konopka [Mrożewski, Machalica, 12.34-17.44] W spotkaniu pierwszym niech…i wraz z ciałami i ono też sczeźnie – Doktor Faustus, Żywot kompozytora niemieckiego Adriana Leverkühna opowiedziany przez przyjaciela, Tomasz Mann, przekład Maria Kurecka i Witold Wirpsza [Dąbrowski, Wardejn, 19.30-24.37] Przede wszystkim pragnąłbym wiedzieć, kto poważył się…pewnej nobliwej ludzkiej istoty – Mit śródziemnomorski, Mieczysław Jastrun [Dąbrowski, 26.14-27.24] Zdawało się w tych czasach, gdy dymy z krematoriów…bardziej ludzką, niż kiedykolwiek.

Autor audycji: Wiktor Legowicz

Nagranie: 1974.05.03
Emisja: 1974.05.09

Polskie Radio SA