Monteskiusz

 

Druga część audycji poświęconej postaci francuskiego prawnika, myśliciela społecznego i pisarza politycznego Charlesa Louisa Montesquieu – Monteskiusza. Zawiera 1. rozmowę Ewy Stockiej-Kalinowskiej z profesorem Markiem Siemkiem: [0.00-3.42; 6.35-10.16; 11.44-15.43; 20.11-25.32; 27.19-30.33] – nowatorstwo myśli Monteskiusza – przedstawiciel wczesnego Oświecenia, poglądy na tle innych przedstawicieli epoki – znaczenie książka „O duchu praw” – zainicjowanie nauk społecznych – inspiracja dla Rewolucji Amerykańskiej i kolejnych francuskich republik – koncepcja państwa praworządnego – krytyka „O duchu praw” ze strony Sorbony i sfer kościelnych – znaczenie dziedzictwa angielskiego Oświecenia – charakter „Listów perskich” 2. Teksty: – wstęp do wyboru Myśli Monteskiusza [fragment], Leopold Gluck [Wysocki, 3.42-6.20] Nad duchem praw…zabrakło tej drugiej – Myśli [fragment], Charles Louis Montesquieu-Monteskiusz [Gajewski, na tle muzyki, 10.16-11.44] Gdybym wiedział o czymś…to się jej poddaje – Listy perskie – list LXXXIII [fragment], Charles Louis Montesquieu-Monteskiusz, przekład Tadeusz Żeleński-Boy [Gajewski, na tle muzyki, 15.43-20.01] Usbek do Rhediego w Wenecji…za pierwszego z ludzi – Listy perskie – list LXXXVIII [fragment], Charles Louis Montesquieu-Monteskiusz, przekład Tadeusz Żeleński-Boy [Gajewski, na tle muzyki, 25.32-27.11] Usbek do Rhediego w Wenecji…wraz z całym ludem. Całość ilustrowana muzyką.

Autor audycji: Ewa Stocka-Kalinowska

Nagranie: 2005
Emisja: 2005.02.16

Polskie Radio SA