Nad pismami Oskara Langego

 

Felieton poświęcony profesorowi Oskarowi Langemu [1904-1965], marksistowskiemu ekonomiście i politykowi oraz jego pismom i szkicom „O socjaliźmie i gospodarce socjalistycznej”, obejmującym ostatnie dziesięciolecie jego życia i pracy. Główne tematy i tezy artykułów Oskara Langego, do których odnosi się Marek Siemek, historyk filozofii: – naukowiec, uczony a pracownik nauki – zagadnienia nauk społecznych i ich miejsce w złożonej dynamice współczesnego świata – międzynarodowe problemy wzajemnych relacji między socjalizmem, kapitalizmem i Trzecim Światem – doniosłe kwestie ekonomiczne, polityczne i społeczne związane z dyskusją wokół polskiej drogi do socjalizmu – praktyczne zagadnienia gospodarcze polskiego społeczeństwa – wzajemny stosunek nauki i socjalizmu naczelnym motywem pism Langego – marksizm jako szansa przyszłego rozwoju nauk społecznych – koncepcja socjalizmu – miejsce nauki w społeczeństwie socjalistycznym – problem wzrostu społecznej roli inteligencji i badań naukowych, jako koniecznego warunku budowania socjalizmu – postulat konsekwentnego stosowania naukowego aparatu krytycznego marksistowskiej analizy.

Nagranie: 1967.04.08
Emisja: 1967.04.11

Polskie Radio SA