Nagranie ze spotkania 28 czerwca 2017

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania promującego wydanie
dwóch pierwszych książek z serii Dzieła prof. Marka J. Siemka: „Idea
transcendentalizmu u Fichtego i Kanta” oraz „Wolność i utopia w myśli
filozoficznej Schillera”. Udział w spotkaniu wzięli: prof. Marcin
Poręba, dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, dr Marcin Pańków, dr Bartosz
Działoszyński.