Przełom romantyczny w Polsce

 

Rozmowa na temat światopoglądu polskiego romantyzmu. Marek Siemek rozmawia z Aliną Witkowską, historykiem literatury i Jerzym Szackim, historykiem myśli społecznej: – sens przełomu romantycznego w polskiej kulturze – wielorakość postaw w twórczości poetów: Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego – splecenie literatury romantycznej i polityki [Maurycy Mochnacki, Joachim Lelewel] – kształtowanie się postaw obywatelskich przed wybuchem Powstania Listopadowego – nastroje buntu i niezadowolenia po roku 1830 – specyficznie polska postawa romantyczna – różnice i podobieństwa między romantyzmem polskim a romantyzmem europejskim.

Autor audycji: Marek Siemek

Nagranie: 1966.12.21
Emisja: 1966.12.27

Radio Polskie SA