Recenzje

Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta

 

  1. prof. Zbigniew Kuderowicz, Recenzja wydawnicza pracy dra Marka Siemka pt. „Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta”, 22.03.1976. [pobierz]
  2. prof. Barbara Skarga, Recenzja pracy dr. Marka J. Siemka pt. „Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta”, 03.04.1976. [pobierz]
  3. Jacek Sysyki (pseud. Kallimach), Fakt, „Literatura”, 15 grudnia 1977. [pobierz]
  4. Stanisław Cichowicz, Transcendentalizm: nowa robinsonada, „Nowe Książki”, nr 8, 30.IV,1978. [pobierz]
  5. Bolesław Andrzejewski, Marek J. Siemek: Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta, „Kant-Studien”, 4/1982. [pobierz]
  6. Achim Engstler, The Idea of Transcendentalism in Fichte and Kant, „Philosophy and History”, 1/1988. [pobierz]
  7. Jürgen Stolzenberg, Neuere Literatur zu Fichte, „Philosophische Rundschau”, 1-2/1989. [pobierz]
  8. Thomas Conrad, Die Idee des Transzendentalismus bei Fichte und Kant. [pobierz]