Refleksje i maksymy

 

Audycja poświęcona aforyzmom, myślom i maksymom filozoficznym Johanna Wolfganga Goethe’go. Zawiera: 1. rozmowę historyka filozofii Marka Siemka i filozofa Jerzego Prokopiuka na temat J. W. Goethego jako filozofa, jego poglądów i teorii filozoficznych [5.50-22.44] 2. fragmenty tekstów: – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 0.56-1.11] Prawdą nazywam to, co wiem…jedna i ta sama – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 1.24-1.28] Zmysły nie kłamią, kłamie sąd – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 1.39-2.15] Człowiek sam w sobie…potrafi dokonać – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 2.27-2.41] Kto zadowala się…nazwać mądrym – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 2.47-2.57] Teoria sama w sobie…w związek zjawisk – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 3.02-3.22] Hipotezy są rusztowaniami…rusztowań mylić z budynkiem – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 3.33-3.44] W badaniu natury…co niepewne – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 3.53-4.13] Z prawdziwą symboliką…co nie zbadane – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 4.21-4.56] Każda rzecz istniejąca…to wskutek śmierci – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 5.08-5.32] Rozum zwraca się ku temu…przynieść pożytek – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 23.09-24.12] Podstawowa cecha żywej jedności…co najogólniejsze – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 24.24-24.47] Doświadczenie może rozwijać się…ludzkich zdolności – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 25.03-25.16] Pojęcie jest sumą…ten rezultat – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 25.31-25.57] Prawdziwi mędrcy pytają…sprawne techniczne – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 26.12-26.29] Prawda jest pochodnią…by się nie oparzyć – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 26.41-26.50] Wszystko, co wyzwala…prowadzi do zguby – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 27.00-27.10] Miłość prawdy…docenić dobro – Refleksje i maksymy, J. W. Goethe, przekład Jerzy Prokopiuk [Maciejewski, na tle muzyki, 27.24-27.32] Pierwszą i ostatnią rzeczą…jest miłość prawdy. Audycja ilustrowana muzyką.

Autor audycji: Helena Wilczkowska

Nagranie: 1978.04.17
Emisja: 1978.04.21

Polskie Radio SA