Stoicy uczyli pływać stojąc na brzegu

 

Audycja filozoficzna o stoikach. 1. Rozmowa w studiu Andrzeja Kasi, Andrzeja Mencwela i Marka Siemka: stoicka idea wolności; postawa bierności wobec świata; ideał mędrca stoickiego; idea stoicka a religia chrześcijańska i inne filozofie. 2. Fragmenty prozy: – hasło encyklopedyczne – Stoicy [Legowicz, 0.41-1.20] Szkoła filozoficzna zapoczątkowana… – Listy moralne do Lucyliusza, Seneka, przekład Wiktor Kornatowski [Mrożewski, 1.42-2.21] Nie zawsze trzeba życie przedłużać… – Encheiridion, Epiktet, przekład Leon Joachimowicz [Machalica, 2.26-3.02] Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym… – Rozmyślania, Marek Aureliusz, przekład Marian Reiter [Duriasz, 3.07-3.32] Idź zawsze drogą najkrótszą… – Listy moralne do Lucyliusza [o niewolnikach], Seneka, przekład Wiktor Kornatowski [Mrożewski, 5.46-8.52] Z radością dowiedziałem się od tych, którzy przybywają od ciebie… – Mickiewicz o stoikach i ich doktrynie [Listkiewicz, 11.32-12.50] Nie mówię tego żartem, chociaż wy może śmiać się będziecie… – Listy moralne do Lucyliusza [o szczęściu], Seneka, przekład Wiktor Kornatowski [Mrożewski, 16.57-18.17] Jeśli chcesz zaznać szczęścia proś bogów by nie spełniło się… – Rozmyślania, Marek Aureliusz, przekład Marian Reiter [Duriasz, 20.42-21.38] Rankiem gdy się niechętnie budzisz pomyśl sobie… .

Autor audycji: Wiktor Legowicz

Nagranie: 1975.02.27
Emisja: 1975.05.22

Polskie Radio SA