Wykonawcy merytoryczni

Prof. UW dr hab. Marcin Poręba (kierownik projektu)
Prof. UAM dr hab. Ewa Nowak
Prof. UŁ dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski
dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz
dr Marcin Julian Pańków
dr Bartosz Działoszyński
dr Natalia Juchniewicz
dr Mateusz Wiesław Falkowski
mgr Rafał Krajzewicz
mgr Amadeusz Just
mgr Małgorzata Koronkiewicz
mgr Robert Ignatowicz
mgr Jakub Nikodem