Zło i teodycea

 

Audycja poświęcona poglądom filozoficznym na dobro i zło słynnych myślicieli – Voltaire’a, Gottfrieda Wilhelma Leibniza, Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Immanuela Kanta. Zawiera: 1. rozmowę z udziałem filozofa Andrzeja Kasi i historyka filozofii Marka Siemka [0.10-1.06, 3.06-4.57, 6.02-9.26, 14.04-16.56, 20.30-23.43, 26.04-27.27]: – postawy filozoficzne zwolenników teodycei [postawy filozoficznej zajmującej się pogodzeniem współistnienia dobrego Boga i zła] – mocniejsze i słabsze strony teodycei – postać Marcina z utworu „Kandyd” Voltaire’a i jego postawa programowo pesymistyczna – konstrukcja teodycei w klasycznej tradycji chrześcijańskiej – marność prób uzasadniania zła wyższymi racjami – problem zła u Hegla 2. fragmenty tekstów: – Kandyd czyli optymizm, Voltaire, przekład Tadeusz Boy Żeleński [Duriasz, Duryasz, na tle efektów specjalnych, 1.16-3.05] Co do mnie, nie jestem zgoła ciekaw Francji…bądź co bądź, wolna wola – Rozprawa metafizyczna, Gottfried Wilhelm Leibniz, przekład – brak danych [Jaśkiewicz, 4.59-6.01] Pozostaje więc tylko zapytać, dlaczego…wystarczy wiedzieć, nie pojmując – Kandyd czyli optymizm, Voltaire, przekład Tadeusz Boy Żeleński [Duryasz, Machalica, Duriasz, na tle efektów specjalnych, 9.27-14.03] Kandyd, bardziej jeszcze przejęty współczuciem…tym bardziej całość jest dobra – Wyznania wiary filozofa, Gottfried Wilhelm Leibniz, przekład – brak danych [Białoszczyński, Machalica, 17.05-20.22] O Bogu trzeba powiedzieć, że grzechów…historii zwanych romansami – Kandyd czyli optymizm, Voltaire, przekład Tadeusz Boy Żeleński [Machalica, Duriasz, na tle efektów specjalnych, 23.48-26.03] Pewnego dnia przyszła mi ochota…i materia subtelna – Testament optymisty, Sławomir Mrożek [Machalica, 27.28-29.39] Pewnego razu, kiedy wyszedłem na przechadzkę…Tyle rękopis. Pozdrowienia!

Autor audycji: Wiktor Legowicz

Nagranie: 1974
Emisja: 1974.04.18

Polskie Radio SA