Życie jako poczucie tragizmu

 

Audycja poświęcona niemieckiemu filozofowi, z wykształcenia psychiatrze (psychopatologowi), Karlowi Jaspersowi [1883-1969] i jego miejscu w obszarze filozofii XX wieku. Zawiera: 1. rozmowę z historykiem filozofii Markiem Siemkiem o miejscu Karla Jaspersa w obszarze filozofii XX wieku, w szczególności w filozofii egzystencjalizmu [0.00-2.10, 3.38-5.21] 2. rozmowę z pisarzem, filozofem Jerzym Niecikowskim o centralnym i marginalnym miejscu Jaspersa w egzystencjalizmie [2.10-3.38] 3. wypowiedzi filozofa Andrzeja Kasi o przedstawicielach egzystencjalizmu oraz o postaci Karla Jaspersa [5.21-6.29] 4. wypowiedzi filozofa, etyka Barbary Czerskiej o życiorysie Karla Jaspersa i podobieństwie jego filozofii do poglądów Immanuela Kanta, zjawisku projektowania pojęć u Jaspersa [6.29-7.21, 8.16-8.48] 5. dyskusję Andrzeja Kasi z Barbarą Czerską na temat filozofii egzystencjalizmu [9.50-10.36, 11.37-15.27] 6. fragmenty esejów Karla Jaspersa z książki „Filozofia egzystencji: wybór pism”, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy w serii „Plus, minus, nieskończoność” [Boukołowski]: – O tragiczności, przekład Anna Wołkowicz [7.22-8.16] Wielkie przejawy wiedzy tragicznej mają dziejową postać…systematyka możliwych interpretacji – O mojej filozofii, przekład Dorota Lachowska [8.47-9.49] Autentycznym sensem dziejów…stanowi granicę naszej własnej prawdy – O mojej filozofii, przekład Dorota Lachowska [10.36-11.37] Perspektywa dziejów powszechnych jest warunkiem…jakby wszyscy filozofowie byli naszymi współczesnymi.

Autor audycji: Grażyna Gronczewska

Nagranie: 1990
Emisja: 1990.04.19

Polskie Radio SA